Marianne Oostveen is de vrouw achter MATE infra advies BV. Sinds 2005 werkt zij als zelfstandig ondernemer voor nagenoeg alle grote civiele aannemers in Nederland. Zij is actief in de voorbereiding en uitvoering van integrale contractvormen als Bouwteam, Design & Construct en DBFM. Vanuit haar grote technische kennis en ervaring is Marianne in projectteams verantwoordelijk voor ontwerp, voorbereiding en/of procesbeheersing. Marianne is een excellent professional: een professional die kan schakelen tussen inhoud, proces en relatie, essentieel voor goede communicatie. Ze is een verbinder, zowel tussen verschillende disciplines als ook tussen ontwerp en uitvoering. Collega’s die met Marianne hebben gewerkt noemen haar “rustig, relativerend en positief kritisch”, “belangstellend, goed luisterend”, “makkelijk benaderbaar, spontaan”, “authentiek en integer”, “analytisch” en “sterk in het verwoorden van de kern van zaken”
Met deze kwaliteiten zorgt Marianne voor een toegevoegde waarde in haar teams: “Ik probeer met een team resultaten te behalen door medewerkers zo in te zetten dat ze tot hun recht komen. Ik probeer ze uit te dagen om zichzelf te ontwikkelen”.

Van 2010 tot 2013 heeft Marianne de opleiding tot Master in Business Administration gevolgd aan de Twente School of Management (TSM) Business School. Zij studeerde af op de eindscriptie ‘M voorop in DBFM’, waarin ze de risico’s van een DBFM-contract onderzocht vanuit het perspectief van de private partij, in het bijzonder gericht op de bijdrage van de onderhoudsaannemer aan het beheersen van die risico’s. 

Foto: Beeldbank Rijkswaterstaat