OPLEIDING EN ONDERZOEK

Opleidingen:   

Executive MBA Bouw,  TSM Business School (2010-2013)
Academische MBA opleiding
Stichting Leergang Bedrijfskunde (1998 – 2001)
Leergang Bedrijfskunde (3-jarige parttime bedrijfskunde opleiding, HBO niveau)
H.T.S. – Haarlem (1986 – 1991)
Civiele Techniek

ONDERZOEK

In de periode 2010-2013 heeft Marianne Oostveen een MBA programma doorlopen bij TSM Business school
Op deze pagina treft u een beknopte omschrijving aan van haar individuele onderzoek en van enkele papers uit de laatste fase van de MBA studie.
Het individuele onderzoek kan in zijn geheel gedownload worden.
‘Ik wil met het delen van deze kennis bijdragen aan verdere professionalisering en nader onderzoek op het gebied van DBFM in Nederland’.

M VOOROP IN DBFM. VANUIT HET ONDERHOUD RISICO’S BEHEERSEN IN NEDERLANDSE DBFM CONTRACTEN(INDIVIDUEEL ONDERZOEK)

In Nederland wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van DBFM contracten om weginfrastructuurprojecten aan te besteden. DBFM, Design, Build, Finance en Maintain, is een vorm van publiek-private samenwerking. Met deze integrale uitbesteding van het ontwerp, de bouw en langdurig onderhoud, samen met externe financiering, wil de publieke partij optimaal gebruik maken van de kwaliteiten van de private sector om te komen tot een optimale prijs-kwaliteitverhouding. Dit doet de publieke partij onder andere door het toewijzen van meer verantwoordelijkheden en risico’s aan de private partij en door de contracteisen te definiëren als outputspecificaties. De uitdaging voor de private partijen is om de geboden ruimte in het contract optimaal te benutten. Hun ervaring op technisch, financieel en managementgebied gebruiken ze voor de efficiënte inzet van mensen en middelen om een gezond rendement op eigen vermogen te realiseren. Belangrijke aandachtpunten daarbij zijn risicobeheersing en het leveren van de gevraagde dienst.
Met het onderzoek ‘M voorop in DBFM’ is een risicoranglijst opgesteld van risico’s van een DBFM contract voor wegenbouwprojecten. De risico’s zijn daarvoor gewaardeerd door respondenten van Nederlandse aannemers die ervaring hebben met DBFM contracten. Zij hebben ook aangegeven welke partij het risico het best kan beheersen. Het onderzoek gaat meer in detail in op welke wijze de onderhoudsaannemer kan bijdragen aan de beheersing van risico’s voor de private partij.

Download hier de pdf van de samenvatting van ‘M voorop in DBFM’
Download hier de pdf van het volledige onderzoeksrapport ‘M voorop in DBFM’

KENNISONTWIKKELING IN INNOVATIEPROJECTEN (PAPER)

Om blijvend concurrentievoordeel te realiseren is kennisontwikkeling essentieel. Kennis kan expliciet of impliciet zijn. Expliciete kennis is kennis die is over te dragen bijvoorbeeld via richtlijnen, handleidingen en rekenregels. Impliciete kennis is persoonsgebonden kennis, houdt verband met vaardigheden en is lastig over te dragen. Beide soorten kennis zijn nodig en versterken elkaar. Voor kennisontwikkeling is de omzetting van en de interactie tussen impliciete en expliciete kennis nodig. Om kennis te ontwikkelen in een bedrijf moeten managers de context, de communicatie en de infrastructuur hiervoor optimaal inrichten.
Innovatieprojecten zijn tijdelijke samenwerkingverbanden in een dynamische omgeving. Er zijn verschillende bedrijven of bedrijfsonderdelen bij betrokken. Om voordeel te realiseren ten opzichte van concurrenten is kennisontwikkeling in een innovatieproject cruciaal. Speciale aandacht van het management dient hierbij te gaan naar het realiseren van vertrouwen tussen de projectteamleden, het krijgen van gezamenlijke ervaringen, fysieke nabijheid van projectteamleden en persoonlijke communicatie.

DIENSTVERLENING IN DE CIVIELE TECHNIEK (PAPER)

Bij het samenstellen van complexe systemen, zoals militaire wapensystemen, ruimtevaartuigen, schepen etc. maakt de industrie gebruik van systems integrators. Ze zijn gespecialiseerd in het integreren van componenten, kennis en vaardigheden van verscheidene leveranciers om te komen tot een functionerend systeem. Integrale opdrachten in de bouw zijn complex omdat er voor ontwerp, bouw en onderhoud verschillende kennisdomeinen, vaardigheden en technologieën nodig zijn. Voor integrale contracten in de bouw kunnen ook systems integrators ingezet worden, in navolging van andere industrieën. Een systems integrator bevordert de dienstverlening, onder andere door de focus op de klantbehoeften en op functionaliteit van het totale systeem.
Voor DBFM contracten hebben de meeste aannemer, naast hun regionaal georganiseerde uitvoeringsbedrijven, een centrale business unit voor publiek-private samenwerking (BU PPS). Deze business unit is in een DBFM contract (onderdeel van) de opdrachtnemer en daarmee het gezicht van de opdrachtnemer richting de klant. De business unit PPS kan als systems integrator functioneren in een DBFM contract. Maar het is wel nodig om aan kwaliteiten en competenties te werken, met name relationele en servicecompetenties.
De ontbrekende ervaring van de onderaannemers, onder andere uit het eigen bedrijf, met integrale contracten en dienstlevering, is een aandachtspunt. Deze competenties moeten ten minste bij de systems integrator goed worden ingevuld.

foto: © www.bramvandenham.nl