Begeleiden van de twee ontwerpteams die de civiele scope ontwerpen voor alle fases van de bouw van de windparken in Windplan Groen. Zorgdragen voor een integrale aanpak met het realisatieteam van Van Gelder en afstemming met opdrachtgevers Ventolines en Pure Energie.
Ontwerpmanager namens Van Gelder Integrale Projecten.