In bouwteam, dat bestaat uit Provincie Noord-Holland, PWN Waterleidingsbedrijf en Boskalis, voorbereiden van de herinrichting N241 A.C. de Graafweg en de verlegging van de drinkwater(transport)leidingen. Verantwoordelijk voor het integrale ontwerp van weg, kunstwerken, landschappelijke inpassing, waterhuishouding, verlichting, VRI en verlegging van de drinkwatertransportleiding. Verantwoordelijk voor de Bouwteamsamenwerking in het ontwerp. Zorgdragen voor afstemming met uitvoering m.b.t. uitvoerbaarheid van het ontwerp en fasering. Lid van het managementteam.
Technisch manager namens Boskalis Nederland Infra BV.