Tender van het DBFM-contract voor de Capaciteitsuitbreiding Coentunneltracé, met de combinatie GATEwest , waar Ballast Nedam en Strukton deel van uitmaakten.
Assistent projectleider Grond en Wegen namens GATEwest BV i.o.