Verbreding van het Twentekanaal tussen Goor en Delden, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en het aanleggen van het zandlichaam van de A35 nabij Almelo, op basis van een UAV gc 2000 contract. Uitgevoerd door de AannemersCombinatie Twentekanalen, ACT, een combinatie van Beens groep, Van Halteren Infra, Van Heteren, N. Kraaijeveld en Temmink Infra.
Contractmanager namens ACT