Civiele scope aanleg Windplan Groen (2022- heden)

Begeleiden van de twee ontwerpteams die de civiele scope ontwerpen voor alle fases van de bouw van de windparken in Windplan Groen. Zorgdragen voor een integrale aanpak met het realisatieteam van Van Gelder en afstemming met opdrachtgevers Ventolines en Pure Energie. Ontwerpmanager namens Van Gelder Integrale Projecten.

Herinrichting N241 A.C. de Graafweg provincie Noord Holland (2020- 2021)

In bouwteam, dat bestaat uit Provincie Noord-Holland, PWN Waterleidingsbedrijf en Boskalis, voorbereiden van de herinrichting N241 A.C. de Graafweg en de verlegging van de drinkwater(transport)leidingen. Verantwoordelijk voor het integrale ontwerp van weg, kunstwerken, landschappelijke inpassing, waterhuishouding, verlichting, VRI en verlegging van de drinkwatertransportleiding. Verantwoordelijk voor de Bouwteamsamenwerking in het ontwerp. Zorgdragen voor afstemming met uitvoering […]

Tender herinrichting N241 A.C. de Graafweg provincie Noord-Holland (2020)

Provincie Noord-Holland heeft voor de herinrichting van de A.C. de Graafweg (N241) en de verlegging van de drinkwater(transport)leidingen een bouwteam-samenwerking uitgevraagd. In de tender ligt daarom de focus op samenwerking, inrichting ontwerpproces en financiële beheersing. In de tender verantwoordelijk voor de inbreng vanuit technisch proces aan Plan van Aanpak samenwerking, plantrekker van het plan van […]

Tender project bruggen Oranje Loper, gemeente Amsterdam (2019)

Tender voor het project Vernieuwen van 9 bruggen Amsterdam Centrum West dat in Bouwteam wordt gerealiseerd. Binnen het tenderteam verantwoordelijk voor de inbreng vanuit het technische proces aan Plan van Aanpak samenwerking, risicobeheersing en kansen. Daarbij ook deelnemer aan teamassessment. Technisch manager namens Boskalis Nederland Infra BV.

Saneringen, terreinonderhoud en –gebruik bij Afval Energiebedrijf (AEB) Amsterdam (2015 – 2020)

Uitvoering geven aan het meerjarenplan bodemsaneringen op het terrein van AEB. Na de saneringen worden de terreinen heringericht zodat ze goed aansluiten op het actuele en toekomstige gebruik. Met compagnon mede -verantwoordelijk voor het uitvoeren van bodemonderzoeken en saneringsplannen, afstemming met Omgevingsdienst, het opstellen van UAV-gc contracten voor de bodemsaneringen, het (laten) uitvoeren van saneringen […]

Realisatie van het variabel onderhoud voor Rijkswaterstaat van de percelen Noord Holland Zuid en Noord Brabant Oost. (2012 – 2015)

Het Variabel Onderhoudscontract (VOC) is een contract waarin de maatregelen voor het variabel onderhoud aan (weg)verhardingen, kunstwerken en geleiderail door de aannemer moeten worden ontworpen en gerealiseerd. Dit vraagt van de aannemer aangepaste / nieuwe werkprocessen voor ontwerp, procesvoering en uitvoering. MNO Vervat heeft dit contract voor 2012-2013 in de RWS percelen Noord Holland Zuid […]